Voorstellingen

Moord met een Grote M

Moord met een grote M is een satire over het moordcomplot op Julius Caesar. In 48 v Chr. werd hij door de senaat aangesteld als dictator, maar men vreesde dat hij te veel macht naar zich toe zou trekken. De moord op hem wordt gezien als een moord op de dictatuur, dolkstoten uitgedeeld door een democratie die zich bedreigd voelt. Maar na zijn dood vervalt het Romeinse rijk in chaos en burgeroorlog.
De voorstelling onderzoekt de complexiteit van machtsverhoudingen en het spanningsveld tussen recht en rechtvaardigheid, en stelt de vraag of Caesar er niet een béétje om gevraagd had…

Disclaimer: overeenkomsten met politieke leiders of voorvallen uit de actualiteit zijn niet geheel niet op toeval gebaseerd.


Keizer zonder kleren


De Spelersfederatie komt met een volwassen versie van het sprookje de Kleren van de Keizer van Andersen. Het spreekwoord “De nieuwe kleren van de keizer” staat tegenwoordig voor een dwaze gewoonte of beslissing die iedereen afkeurt maar waartegen niemand protesteert.

De Spelersfederatie combineert dit sprookje met de stukken en personages van Molière. Molière putte sterk uit de Comédia Dell’arte en schotelde zijn publiek archetypes voor die de dwaasheden van het menselijk ras portretteerden. 


The world according to Shakespeare

De 38 stukken van Shakespeare worden onderverdeeld onder even zoveel schrijvers. Iedere schrijver schrijft één scène met een toegewezen stuk als uitgangspunt. Ze putten uit personages, thematieken en gedachtengangen van Shakespeare maar de opdracht is: gebruik geen enkele zin van de grote meester zelf!