Organisatie

Doelstelling (zoals geformuleerd in statuten)

De Stichting heeft ten doel kwalitatief hoogstaand theater te maken uitgaand van een sterk op elkaar ingespeeld ensemble, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurssamenstelling en functie

Voorzitter: Mariana Paula Aparicio Torres
Penningmeester: Cas Johan Westhoff
Secretaris: Susanne Visser

ANBI

Stichting De Theatertroep is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling en Culturele Instelling. Dat betekent dat extra belastingvoordeel mogelijk is voor donaties aan Stichting De Spelersfederatie.

Beloningsbeleid

In statuten, artikel 7 lid 5 is het volgende beloningsbeleid opgenomen :
Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Hoofdlijnen beleidsplan

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:- het maken van toegankelijke en intelligente voorstellingen voor een breed publiek, voornamelijk voor de grote zaal- actief gericht te zijn op duurzame ensemblevorming, waarin diversiteit en inclusie in de breedste zin van het woord voorop staat- tevens organiseren van randprogramma’s en kleine producties- een coöperatieve en transparante organisatiestructuur te handhaven, waarin het ensemble de artistieke leiding heeft- samenwerkingen aan te gaan met gevestigde acteurs en regisseurs, als wel met veelbelovende jonge talenten

Hoofdlijnen beleidsplan nabije toekomst

Na het succes van ‘Moord met een grote M’ staat voor 2023 ‘Keizer zonder Kleren’ op de agenda. Een stuk over de opvattingen van vrijheid en fatsoen in onze cultuur, geschreven door Jamal Ouariachi en geïnspireerd op de smeuïge komedies van Molière. Federatieleden Jonata Taal, Bartel Jespers en Amira Duynhouwer sluiten bij het artistieke team van dit project aan.

Gegevens

Stichting De Spelersfederatie
Ogentrooststraat 2
1032XC Amsterdam

contact@spelersfederatie.nl

RSIN/Fiscaal Nummer: 862463087
SBI-codes: 9002
KvK-nummer: 82417598

Jaarverslagen

Standaardformulier Publicatieplicht 2022 / Jaarverslag Stichting de Spelersfederatie 2022