Organisatie

Doelstelling (zoals geformuleerd in statuten)

De Stichting heeft ten doel kwalitatief hoogstaand theater te maken uitgaand van een sterk op elkaar ingespeeld ensemble, alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurssamenstelling en functie

Voorzitter: Mariana Paula Aparicio Torres
Penningmeester: Cas Johan Westhoff
Secretaris: Susanne Visser

Beloningsbeleid

In statuten, artikel 7 lid 5 is het volgende beloningsbeleid opgenomen :
Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Hoofdlijnen beleidsplan

De Stichting tracht haar doel te bereiken door:- het maken van toegankelijke en intelligente voorstellingen voor een breed publiek, voornamelijk voor de grote zaal- actief gericht te zijn op duurzame ensemblevorming, waarin diversiteit en inclusie in de breedste zin van het woord voorop staat- tevens organiseren van randprogramma’s en kleine producties- een coöperatieve en transparante organisatiestructuur te handhaven, waarin het ensemble de artistieke leiding heeft- samenwerkingen aan te gaan met gevestigde acteurs en regisseurs, als wel met veelbelovende jonge talenten

Hoofdlijnen beleidsplan nabije toekomst

Als eerste grote project voor seizoen 2021-2022 staat ‘Moord met een grote M’ op stapel, waarbij gewerkt wordt aan ensemblevorming uitgaande van het bestaande ensemble van de theatertroep aangvuld met Samya Ghilane, Wart Kamps en Dick van den Toorn. De tekst wordt geschreven door Don Duyns en de eindregie zal gedaan worden door Pieter Kramer. – Bij het erop volgende project, wat vermoedelijk een komedie over klassen gaat worden sluiten ook Jonata Taal, Erasmus Mackenna en Amira Duynhoven aan. De artistieke brainstorm over dit project is inmiddels begonnen, en deze gesprekken zullen zich gedurende seizoen 2021-2022 intensivieren. 

Gegevens

Stichting De Spelersfederatie
Ogentrooststraat 2
1032XC Amsterdam

contact@spelersfederatie.nl

RSIN/Fiscaal Nummer: 862463087
SBI-codes: 9002
KvK-nummer: 82417598

Jaarverslagen

Hieronder zullen de komende jaren de jaarverslagen, jaarrekeningen en beleidsplannen te vinden zijn volgens het standaardformulier publicatieplicht.